Bebica je iz kreveta stalno mahala nekome pa je otac postavio video nadzor i skamenio se od viđenog…

Danas podizanje djece nije nimalo lako bez obzira što je tehnologija uznapredovala.

Djeca se prate putem video nadzora i sličnim stvarima ali se jedan dio ničim ne

da zamijeniti.

Priča koju donosimo dolazi iz Škotske gdje je Bennett sa porodicom živio u Dablinu.

U domu je postavio video nadzor kako bi osigurao svog sina kojeg on i supruga

često moraju ostavitio sa dadiljom.

Jedno veče je otac otišao i ležao pored sina gledajući kako se dijete igra.

Dijete je počelo nekome mahati rukicom kao kada nekog pozdravlja.

Otac je sve protumačio kao dio dječije igre.

Nakon nekog vremena je uzeo da pregleda video snimke i vidio je pokrete svog

sina kao i to veče kao kada maše nekome.

Primijetio je da su pokreti kod sina isti kao kada se igrao sa pokojnommajkom.