Bila je strogo čuvana tajna trideset šest godina, Ovo je Tito zadnje izgovorio prije smrti…

Kada se radi o Josipu Brozu Titu mnogo se toga zna a posebno da je uspješno

vodio bivšu SFRJ.

Neki će reći da je bio diktator, drugi da je bio mudar a činjenica je da je u to

vrijeme sve funkcionisalo kako treba.

Mnogi će reći da je uzimao od naroda ali i da mu je davao a činjenica je da dok je

on vodio zemlju niko nije patio,

No i ljudi za koje bi željeli da žive vječno moraju otići sa ovog svijeta.

Jedna tajna koju i dan danas obavija veo tajnosti jeste šta je Tito rekao

neposredno prije svoje smrti.

Njegov doktor Miomir Stanković je pored Tita bio cijelo vrijeme.

Kako mu je stanje bilo loše držali su ga u komi a jednom kada je došao

sebi pitao je ” šta je ovo i šta se ovo dešava sa mnom?”.