Cijelo vrijeme gru*njak oblačite na pogrešan način. Na ovaj način ga čuvate od uništenja…

Ćene od rane mladosti moraju da se navikavaju i uče neke stvari koje će

im trebati cijelog života.

Jedna od tih a među prvima je koje se nauče jeste kako se oblači gru*njak.

To je radi njegovog zakopčavanja koje se radi na leđima.

Dosta žena gru*njak prvo okrenu naopako pa ga zakopčaju sa prednje strane

i onda ga okrenu i na kraju navuku naramanice.

Uvijek treba da se gru*njak oblači sa prave strane i da se zakopčava na leđima.

Ukoliko vam je to teško uraditi tako onda gledajte da se blago pognete naprijed

i tada se lakše zakopčava.-

Jako je važno da se nikad gru*njak ne okreže prema nazad jer se na taj način savija i

mnogo se prije uništava.