Da nauči lekciju kćerku je natjerao da pješaći osam kilometara do škole…

Ocu nije bilo ni na kraj pameti da svoju kćerku vozi u školu već je natjerao

da pješači a on je sve snimao iz automobila.

Njegova kćerka ima deset godina i već je drugi put izbačena iz školskog prevoza

radi maltretiranja druge djece.

Kada je došla iz škole kući hladno mu je rekla kako će morati da je vozi u školu

sedmicu dana jer je toliko kažnjena.

Otac je shvato da njegova kćerka ne razmuije da je prevoz privilegija a ne pravilo

pa je riješio pokazati lekciju.

Sve je snimao iz svog auta a direktno je prenosio na fejzbuku.