Dječaj je otišao u šumu i vratio se sa novim prijateljem. Majka zinula u čudu…

Četverogodišnji dječak Dominic Brown je volio odlaziti i igrati se u šumi.

Majka je znala gdje on voli da se igra ali se pravo iznenadila i nije mogla vjerovati

svojim očima kada je vidjela sina.

Njen sinčić se iz obližnjeg šumarka vratio sa novim prijateljem.

Dječak je stajao na trijemu doma a pored njega je stajalo malo lane.

Majka je uzela svoj mobitel i slikala je tu nesvakidašnju scenu a kasnije je sliku

postavila na društvene mreže.