Dječak je rođen sa bijelom kosom. Slika obišla svijet , rodio se princ…

Svi svjetski mediji su pisali o dječaku koji se rodio potpuno bijele kose

u Mađarskoj.

Kada je rođen doktori su prvo pomiuslili da se radi o albino djetetu.

Kasnije se pokazalo da samo njegova kosa nema pigmenta.

Bijelu, sijedu kosu su prvo pripisivali postnatalnom stresu ali je doktor

Zoltan Kumer porekao tu teoriju.

Mnogi doktori su iznijeli svoje mišljenje o ovom slučaju i uglavnom se zastupao

stav da je kosa dječaka trenutno bez pigmenta i da će kroz nekoliko godina da potamni-

Dječaka su u zemlji rođenja Mađarskoj prozvali ” Mali princ” a roditelji ga zovu Bence.