Dječak nacrtao crtež radi koga mu je majka osuđena na doživotni zatvor-…

Trideset petogodišnja Amanda Levis je optužena na doživotni zatvor radi ubistva

svoje kćerkice,

Svjedko ubistva je dijete od sedam godina koje je reklo kako je majka utopila njegovu sestru.

Traženo je da dijete opiše svoje crteže a on je samo rekao ” Ovo je moja mama. Ovako ubija moju sestru”.

Advokat je pitao kako je majka to uradila dječak je rekao da je stavila ruku na usta.

Dječak nije majku ni prepooznao na suđenju a kada je to shvatio počeo je da pleče.

Majka AMANDE JE REKLA KAKO JE KĆERKA VJEROVATNO IZGUBILA ŽIVCE SA KĆERKICOM.

Djevojčica je patila od hiperaktivnog deficita pažnje.

Optužena je za ubistvo a dječakova majka kaže kako ga je neko nagovorio dada takav iskaz.