Doktori upozoravaju da se pazi na količinu uniosa vode dnevno. Može biti i previše…

Kako su počele ove vreline svi se trudimo što više unositi tečnosti u organizam a malo

ko zna šta se dešava sa zdravljem ukoliko u tome pretjerujemo.

Kada se unese previše tečnosti u organizam mogu se izazvati zdravstveni problemi.,

Koliko vode treba unijeti u organizam zavisi od nekoliko faktora a jedan od njih je

mjesto gdje se živi.

Pored toga rtu su godišnje doba, tjelesna težina, aktivnost, klimatslki uslovi i sl.

Doktori preporučuju da muškarci dnevno piju oko tri litra vode dok ženama treba oko2,2 litra.

Table koliko vode trreba unijeti u skladu sa tjelesnom težinom.

Rijetko se kad pretjera sa unosom tečnosti ali se može desiti.

Njčešćče su to oni kod kojih bubrezi ne funkcionišu kako treba, oboljelom jetrom

ili slabijim srcem dok ni sportisti nisu daleko od pretjeranog unosa.