Donuio je odluku da proda ovce i okrene se unosnijem poslu…

Miftarević zahid je dugogodišnji stočar i bavi se ovčarstvom u Bugopjnu na Kopčiću.

Ovce je preuzeo jer su vraćene poslije ljetnog boravkla na Hirbinama.

Donio je odluku da proda sve ovce a da se posveti uzgoju goveda i magaraca.

Kaže da nije teško a da će tako imati manje posla a zarada će biti solidna.
ž
Posebno će imati zaradu od magarežćeg moijeka čija je cijena visoka.

On iznmeđu ostalog poručuje da će i dalje da bude svoj gazda dok god je živ.