Evo koliko vode se može popiti svakog dana bez da se ošteti mozak. Dokjazano mjerenjem struke…

Jako je važno da se unese dovoljna količina vode u organizam kako bi naše

tijelo moglo da funkcioniše.

Bez vode naš organizam nije u stanju funkcionisati.

Bitno je da se znaju pratiti znakovi koje nam tojelo šalje jer ono šalje

signale za sve i upozorava nas.

Ako ne mjerite koliko vode unesete u oirganizam tokom dana važno je da se gleda

na boju urina kojeg izbacujete,

Boja urina varira od žute do smeđe ali ako se desi da je skoro pa providan ili da

je blijed znak je da ste unijeli previše vode u orgabizam.

Previše vode takođe nije nikako dobro niti zdravo kao ni nedovoljno.

Ukoliko je boja urina jako tamna to je znak da ste pili malo vode u odnosu na potrebe.

Pitanje je koliko u stvari vode treba da se popije?

To ovisi i o godinama starosti pa žene između devetnaest i trideset godina treba da piju

malo manje od tri litra vode dnevno tačnije 2,7 litara.

Muškarci te starosne skupine trebaju piti jedan litatr više odnosno 3,7 litara.