Evo na koji način je Tito prekinuo diplomatske odniose sa Izraelom?

Ključna stvar koja je dovela do prekida diplomatskih odnosa Jugoslavije sa Izraelom se

desila prilikom Titovog putovanja u Moskvu na sastanak sa drugim liderima socijalističkih zemalkja.

Tokom tog ključnog sastanka Titov uticaj je bio ključan za usvajanje zajedničke izjave

kojom se osuđuje Izrael kao primarni agresor u sukobu.

Primjedbe je imala Rumunija ali su svi drugi prekinuli svopje diplomatske veze sa Izraelom.

Odluka o prekidu odnosa sa IZraelom nije bila ishitrena već dobro proračunat odgovor vođen

Titovom privrženosti Pokretu nesvrstanih.

U očima SFRJ Izrael je doživljavan kao agresor i kao oružje američkog imperijalizma

na BLiskom istoku koji je bio nestabilan.

Odluka o prekidu diplomatskih odnosa bila je na snazi do raspada SFRJ.