Grad u kome ljidi žive samo do 35 godine ali niko ne želi da se seli.Život u gradu najbližem svemiru nemohuć je…

Iznad oblaka visoko u Andima nalazi se jedno od najekstremnijih nasečlja na svijetu

La Rinkonada.

Gradić je na 5100 metara nadmorske visine a postao je legenda među putnicima kao i

istraživačima radi skoro nepodnošljive okoline i ekstremnih uslova za žćivot.

Stanovnici gradića svakodnevno vode bitku sa nedostatkom kisika kao i surovim vremenskim

prilikama i to im je svakodnevna rutina.

Izdržljivost i prilagodljivost iznenađuje i najiskusnije istraživače.-

Pitanje radi čega ljudi žive u ovakim epodnošljivim uslovima?

Odgovor na to je zlato koje privlači mnoge turiste jer je mjesto u blizini rudnika

zlata a radi toga dolaze i novi stanovnici.

Putovanje u La Rinkonadu može izgledatipoput avanture koje se mogu naći u najluđim snovima