Ispovijesti čovjeka koji je sprovodio smrtnu kaznu u Jugoslaviji – San neće na oči!

Danas ćemo vam govoriti o jednom tekstu koji je pronađen u 2004. godini o Reufu Ibrišigaću, čovjeku koji je nekada bio načejlnik za izvršenje smrtnih kazni pri republičkom pravosuđu.

Gusta Trebevićka šuma i dan danas krije tijela ubica koje su bile osuđene na smrt u doba Jugoslavije.

Njihovi grobovi su neoznačeni, jedini trag kojeg možete pronaći o njima su skice u kojima su obilježena mjesta gdje su oni ukopani.

Reuf Ibrišagić tvrdi da se sjeća svih osuđenika kao da se sve desilo jučer, iako je zadnja kazna sprovedena u 1977. godini…