Još u devetnaestom vijeku mason je predevidio treći svjetski rat. ” Izazvat ćemo kataklizmu a svijet će prihvatiti Luciferov nauk”…

Jedno pismo izloženo je u biblioteci Britanskog muzeja u Londonu sve do 1977 godine.

Te godine je bez ikakvog objašnjenja sklonjeno od očiju javnosti.

Pismo je bilo od masona trideset trećeg stupnja Pikea , okulist, Veliki Keštar

i kreator masonskog reda u Škotskoj .

Dio tog pisma se pojavilo i donosimo ga u nastavku:

Jedno pismo izloženo je u biblioteci Britanskog muzeja u Londonu sve do 1977 godine.

Te godine je bez ikakvog objašnjenja sklonjeno od očiju javnosti.

Pismo je bilo od masona trideset trećeg stupnja Pikea , okulist, Veliki Keštar

i kreator masonskog reda u Škotskoj .

Dio tog pisma se pojavilo i donosimo ga u nastavku: