Kao dijete rasla je sa gorilama i odvojili su je. Dvanaest godina kasnije dešava se nevjerovatna stvar…

Zaštitnik prirode Damian Aspinal je dvanaest godina boravio u Africi sa kćerkom

Tansy u tamošnjim šumama.

U parku životinja su rasla i dva mlada gorile Djalta i Bamms sa kojima se mala

Tansy igrala.

Bila je ona djevojčica kada su gorile puštene u prirodu.

Otac se sa kćerkom preselio na drugu lokaciju i dvanaest godina kasnije ponovo

se vratio u park prirode.

Nije mu bilo sve jedno da li će gorile da prepoznaju Tamsy poslije toliko vremena.

Ali kada su vidjeli koja je dobrodošlica priređena i kako gorile odgovaraju na glasž

Damiana na način kao da se okuplja porodica.

Pogledajte video snimak: