Kćerka Azemina i otac Hasan neće iz BiH već su ostali i čuvaju stado od 500 ovaca…

Hasan Prokošak sa svojom kćerkom Azeminom je najbolji dokaz kako nije jedino

rješenje napustiti Bosnu i Hercegovinu.

Oni imaju stado ovaca od pet stotina komada koje čuvaju tzajedno sa ostalim članovima porodice.

Svako mima svoje zaduženje i to radi bez ustručavanja i srama.

Hasan kaže kako će tako najbolje naučiti svoju djecu da znaju cijeniti zarađeni novac,

Azemina je poslala lijepu poruku svim mladim ljudima.