Kod trudnice stomak rastao na jednu stranu. Babica po0gledala io rekla da je fenomen…

Britani Džejkobs je prilikom samog poroda došla do novih spoznaja o svom tijelu-

Ona je oduvijek imala toleranciju na bol i može podnijeti sve sem menstruacije.

Bolove koje je imala tokom tih dana dovodila ju je do suza.

Krvarenhja su bila obilna i mislila je da je tood nje tako.

Imalaje dvije mjesečnice tokom mjjeseca a odnosi su bili bolni.

U dvadeset petoj godini je ostala trudna i primijetila je da joj stomak raste

samo na jednu stranu.

I došao je i trenutak poroda i tek je tada otkriveno da ima dvije vagine.

Kada je na porodu babica pogledala dole rekla joj je: ” Dušo pa ti imaš dvije vagine, dvije

maternice i dva grlića.

Ona sama dvadeset pet godina niie znala da ima dole dvije vagine.

Tek kada je obavljen porod dijagnosticirano je dupliranje ,aterica.

Ima jedan otvor ali se dijeli na dva grlića materice .