Koji automobil treba maknuti da bi se riješila ova blokada u saobraćaju?

Ljudski mozak je takav da uvijek treba trening i testiranje sposobnosti koje

je već dostignuto.

Mozgalice i pitalice su najbolje za to mada je ovo više test za vozače vozila.

Za danas donosimo jedno pitanje vezano za saobraćajne propise a koje je

mnoge namučilo.

Na osnovu slike koju donosimo vi treba da odredite koje vozilo treba pomjeriti

a samo je jedno, da bi se riješila ova saobraćajna gužva?

Mnogi su rekli da je rješenje jednostavno a ipak su se malo namučili.

Potrebno je da se pomjeri automobil sa brojem tri i saobraćajna blokada može

da se razriješi.