Kumu je ispao prsten pa su mlada i mladoženja nervozni. Vidite li gdje je prsten?

Mozgalice i pitalice mogu da budu od velike koristi ljudima a svako znaju

biti zabavne dok ih se rješava.

Prilikom rješavanja mozgalica i zagonetki tenirate svoj mozak kao i neka druga čula.

Kada treba da nađete razlike ili neki skriveni predmet na slici mozak počinje brže

da raditreniraju se moži zapažanja i koncentracije.

Danas donosimo sliku vezanu za jedno vjenčanje na kome je kum slučajno zagubio

prsten i nikako da ga nađu.

Možete li vi da kažete gdje se nalazi prsten?

Ukoliko ste se umorili a niste riješili gdje je prsten ili ste ga uočili

a niste sigurni da je to to u nastavku donosimo rješenje.