Maca nije mogla da gleda šta otac radi bebici i uradila je ovo…

Roditelji jedne male bebice su htjeli svima pokazati da oni imaju najbrižniju

mačku na svijetu.

Otac je glumio kako udara malu bebicu a mačka je sve to posmatrala sa strane.

Nije dugo trebalo da reaguje.

Pogledajte u videu šta je uradikla mačka: