Majka ju je kao bebu ostavila u kontejneru. Trideset godina kasnije obrt…

Ona je osoba sa tri imena, Zorana Lazarević, Milica Nikolić. Milica Mršulj.

Priča ove žene je počela 1994 godine kada je pored kontejnera u Gnjiulanu

pronađena beba u kartonskoj kutiji.

Na vrijeme je pronađena i odvedena je u bolnicu gdje je dobila svu njegu.

Dobila je nadimak Nera po grčkoj boginji hrabrosti.

Taj događaj je od nje napravio ratnicu. ženu i majku za primjer.

Na najteži način je saznala da je usvojena kada je saznala da Svetlana i Ljubiša Nikolić

nisu njeni roditelji,

Ona je tada imala pet godina a te 1999 godine bilo je bombardovanje Beogarad

a od djece na ulici je saznala da je usvojena.

Postala je ona uspješna spisateljica, novinarka i talentovana glumica.