Misteriozni broj na ličnoj karti ne govori o broju osoba koje liče već nešto drugo…

Mnogo puta se čitalo ili slušalo kako na jednoj ličnoj karti postoji sa zadnje

desene strane u samom ćošku broj za koji se govorilo da kaže koliko osoba na

svijetu liči na vas.

Ove informacije nisu tačne jer nije taj broj za to već nešto drugo.

Kako se na prednjoj strani lične nalazi mikročip gdje su osnovni podaci o osobi

a sa zadnje strane su druge informacije.

Taj misteriozni broj je doista misterija jer ni u MUP-u nisu imali konkretan odgovor.

Taj broj je kontrolni broj koji je izračunat na temelju podataka ispisanih

na ličnoj karti.

Služi kao dokaz da lična nije krivotvorena kod mašinskog očitanja lične.