Napao je ženu na ulici ali se pojavio MMA borac i sve riješio…

Pokušaj pljhačke u brazilu se sretno završila za žrtvu ali nije baš za pljačkaša.

Pljačkaš nije imao sreće jer klada je on pokušao da od žene uzme novac pojavljuje

se MMa BORAC.

Žena koja je bila žrtva pokušaja može samo da zahvali Bogu i MMA borcu koji se

pojavio u pravo vrijeme i koji je intervenisao.

On nije kao i mnogi drugi stajao po strani već je pritekao ženi u pomoć.

Napadač je brzo završio na zemlji uhvaćen u polugu MMA borca.

Ostali su tako u tom po lopova nesretnom polo0žaju dok nije stzigla policija.