Nevcjerovatna super priča o ocu i kćerki koji se brinu o pet stotina ovaca…

Na kupreškim poljima Hasan drži preko pet stotina ovaca i sa porodicom brine

o njima.

U posao su uključeni i supruga i djeca koja pomažu roditeljima.

Hasan napominje da će tako naučiti djecu da cijene zarađeni novac-

Kaže kako se ne treba stidjeti svog posla, jer ako nećeš cijeniti svoj posao

nećeš ni imati.

Danas je djecu teško izvesti na pravi put.

Hasan sa porodicom priča o životu i kaže kako nema ništa od tik toka već

se mora posvetiti djeci .

Kćerka Azemina kaže da je nije sramota što sa ocem čuva ovce a zavšila je

za kuhgara,

U planu je da nastavi školovanje a i pomaganje ocu.

Azemina kažekako je sramota krasti a nije sramota posla,.