Nostradamus je davno predvidio rat u Ukrajini. Rekao je prijetnja sa istoka i rat u Evropi 2022 god…

Počelo je 24. februara kada je Putin naredio da se krene invazija na Ukrajinu.

Rat traje i danas a sve se više zemalja indirektno uključuje u to.

Ono što je zanimljivo jeste podatak da je francuski astrodlog Nostradamus

u to vrijeme pričao o prijetnji sa istoka i spominjao je rat u Evropi 2022 godine.

Tačan datum nije lako odrediti jer su njegovi zapisi pomalo zagonetni.

On je svoju knjigu ” Proročanstava ” objavio 1555 godine sa fokusom na Francusku,

Njegova zagonetna rečenica : ” Plavoglavi će nanijeti bjeloglavom štetu u tolikom

stepenu koliko će Francuska biti dobra prema obje strane”.

Sve to što je napisao odnosi se na ovu godinu.

Prije početka rata u Ukrajini tumačenja Nostradamusa su po mišljenjima

nila vezana za tenzije između Kine i Tajvana.

To se poklapa sa riječima prijetnje sa istoka .

Kako se pokrenuo rat u Ukrajini tumači Nostradamusovog proročanstva su

našli vezu za sve napisano baš tu.

Šta predviđa za ovu godinu pročitajte na:

Nostradamus je predvideo i eksploziju nuklearne bombe