On je jedini lupio Titu šakom od sto i ponizio ga ovim riječima. Umro je pod nepoznatim omkolnostima…

Titov život je i dan danas tema o kojoj se priča i raspravlja.

Uz njega su bili mnogi tadašnji političari ali su rijetki imali hrabrosti

govoriti i kritikovti rad Tita.

J3dan je bio posebno hranar i jedini je Titu smio reći ” ne ” i znao je

lupiti šakom od sto.

Riječ je o Slobodanu Peneziću Krcunu koji je bio cijenjen a imao je hrabrosti za to,

Bio je na strani države a stradao je na Ibarskon magistrali kod Lazarevca u strahovitoj

saobračajnioj nesreći.

Od nesreće se počelo šaptato po kuloarima kako je njegovu smrt naručio lično Tito.

Ostatak pročitajte  ovde.