OPTIČKA ILUZIJA KOJU RIJETKI RJEŠAVAJU NU DESET SEKUNDI…Treba pronaći broj pet…

Mozgalice su te koje poboljšavaju naše sposobnosti koncentracije i vještinja

zapažanja i fokusa na detalje.

Danas donosimo jednu naizgled laganu mozgalicu gdje treba u kratkom vremenu

pronaći odgovarajući broj.

Potrebno je pronaći broj pet koji je skriven među silnim brojevima.

Ukoliko uspijete pronaći broj pet za manje od deset sekundi vi ste u grupi

jako rijetkih osoba.