Ovdje živi srpska Vanga, Ljudi dolaze iz cijele regije a ispred kuće kilometarske kolone…

Na granici Serbije i Rumunoje u selu živi Marina koju su prozvali srpska baba Vanga.

Marina je kako kažui napravila haos svojim moćima.

Oni koji kod nje dolaze kažu da je ista Vanga jer ima tu moć da vidi budućnost

a ima posebnu bioenergiju.

Ona živi u selu Mijaliuca i teško je promašiti njenu kuću.

Na prilazima su kilometarske kolone ljudi koji dolaze kako bi im pomogla.

Ona svoje usluge nikom ne naplaćuje jer misli da je taj dar kojeg ima dar od

Boga i da treba da pomaže onima koji su u nevolji.

Ljudi koji su bili kod nje kažu kako je uspjela da izliječi bolesti.