Ovo je posebno mjesto na svijetu. Tu može da živi samo onaj ko je operisao sijepo crijevo…

Danas je jako teško živjeti bilo na kojem dijelu svijeta a pogotovo na Antarktiku gdje

se temperature spuštaju na minus pedeset stepeni.

Zna se desiti da mještani sedmicama ne izlaze van domova zbog niskih temperatura.

Vila Las Estrelas je jedna istraživačka stanica koja je ujedno i vojna baza.

Hiljade kilometara ih dijele od prve bolnice pa se u selo dozvoljava dolazak samo

onima koji su operisali slijepo crijevo.

To važi baš za sve bez obzira na zadatak i misiju koju imaju.

Imaju oni tu nekoliko doktora ali niko nije hirurg.

Žene koje su u misiji moraju da vode računa i nikako se ne preporučuje da

ostanu u drugom stanju.

Tokom ljetnih mjeseci u selu živi oko stotinu pedeset osoba a zimi je to manje.

Svaka kuća je obojena jarkim bojama kako bi se mogle primijetitiu po svakakvom vremenu.

Selo ima školui, poštu, banku, teretanu.

Nezaobilazna je tu prodavnica suvenira i hostel sa dvadeset soba.

Komunikacija se odvija putem satelitskog telefona sa ostatkom svijeta.

Škola ima internet i kompjuter.