Pas lutaluica u zubima je nosio zamotuljak. Spasio je tako jedan mali ljudfski život…

Svoju mlađu braću i sestre trebamo voljeti, brinuti se o njima i paziti na njih

jer su oni ti koji će uz nas biti u najtežim trenucima našeg života.

Jedna dirljiva priča dolazi sa Tajlanda i prilično je neobična.

Jedna pas lutalica hodapo je ulicama kao i svakog dana tražeći hranu ili nekoga

ko će ga na hraniti.

Pored jedne kante za smeže pas je čuo neobično cviljenje pa je prišao bliže.

Vidio je smotuljak koji se pomjerao uzeo ga u usta i povukao sa sobom.

Nije jasno koliko je vremena pas tako hodao ulicom ali je u jednom momentu krenuo

a jednoj kući.

Pred vratima kuće je počeo da laje dok vlasnici kuće nisu izašli.

Šokirali su se kada su uzeli smotuljak i razmotali ga pa vidjeli bebu koja jedva diše.

Žena je odmah pozvala hitnu medicinskui pomoć i policiju.

Brzo su stigli i bebica je smještena na odjel intenzivne njege a policija je

poduzela radnje na otkrivanju počinilaca.

Bebica je dobro i u bolnici se oporavlja a pas je dobio nadimak Pung i ogrlicu

za spasioca.