Pećina u kojoj se nalazi 350 komora je misterija a porijeklo nepoznato…

Kineski okrug Janing je postao poznat po pećini Gujadžu koju još zovu ” Drevna kuća na

litici Janking”.

Isklesana je u stijeni a podsječa na saće.

Prvi put je otkrivena 1984 godine a tokom istraživanja koje je proveo Ured za upravljanje kulturnim

relikvijama okruga.

Pećine se nalaze na sjevernoj ivici baze Janking-Fanšana geološke oblastičije su granitne stijene

stare preko 110 miliona godina.

Graditelji su vješto iskoristili prednost granita kako bi izgradili mrežu prostora.

Urađ3no je 350 komora u sustavu 117 pećina.

Komoire su visine oko 1,8 metara pravougaone su ili kvadratne.

Čak je i namještaj isklesan od kamena i tu počivaju kameni krevetu, postolja za lampe,

pregrade za odlaganje, kameni stolovi, peći i dimnjaci i kang koji je rukom isklesan

sistem za grijanje.

Neki od naučnika sugeriraju da su ovo mjesto osnovali Kumo Ksi

mongolski stepski narod koji je živio prije hiljadu godina.

Kumo Ksi su sudjelovali u nekoliko sukoba sa kineskim dinastojama što je izazvalo

katastrofalne poraze i nestanak naroda.