Pokažite se.Koliko poznajete stari dobri bonton? Gdje žena treba držati torbicu u restoranu?

Živimo u digitalnom dobu koje je svud u svijetu pa se neka pravila bontona

smatraju zastarjelim, staromodnim i prevaziđenim.

Pravila jesu staromodna ona bontonska ali postoje neka druga pravila.

Desi se da niste sigurni da li treba na zabavu ili nešto donijeti ili da li

neku objavu koja je loša treba lajkati.

Ko poznaje ta nova pravila omogućava sebui dobar dojam bez obzira gdje se nalazio.

Ono što je bilo a i sada je da žena kada izlazi sa sobom nosi torbicu.

Postavlja se pitanje kada ode u restoran gdje treba da je drži?