Policajac je zaustavio vozilo koje je prošlo kroz crveno na semaforu. Kada je vidio šta se dešava pozvao je pomoć odmah…

Policajac je patrolirao gradom i u jednom momentu je primijeti jedno terensko

vozilo kako prolazi kroz crveno svjetlo na semaforu.

Odamh je pristupio zaustavljanju vozila kojeg je vozila žena da vidi šta se dešava.

Imao je nakakav čudan osjećaj i kada je pogledao ne mjesto suvozača odmah mu je sve bilo jasno,

Na suvozačevom mjestu sin od vozačice je imao japad astme i žena je žurila u bolnicu

kako bi spasila sinu život.

Policajac je reagovao uzevši dječaka u svoj automobil i pod rotacijama ga odvezao do bolnice.