Pomolimo se svi Bogu, treći svjetski rat kreće između dvanaestog i dvadeset četvrtog juna…

Priče o trećem svjetskom ratu su počele još prošle godine kada je krenula Ruska

ofanziva na Ukrajinu.

U periodu između dvanaestog i dvadeset četvrtog juna kreće najveća vazduhoplovna vježba

koji provodi NATO Air Defender 23.

Po neki m špekulacijama tada bi trebalo da krene i ukrajinska kontraofanziva.

Defender 2023 će biti najopsežnija vazduhoplovna vježba na evropskom nebu.

Učešće u vježbi će uzeti vazduhoplovstvo dvadeset pet zemalja –