Poslije ovog više nikad u Lidl. Na kasama niko nije obratio pažnju na ovo…

Veliki broj ljudi čeka sa nestrpljenjem otvaranje novih trgovačkih lanaca

posebno se čekao Lidl.

Svima je drago kada se otvori takav lanac trgovina jer su cijene dosta niske a

roba je iz cijele Evrope.

Čekalo se i dočekalo i otvorio je Lidl svoja vrata i onda je počelo i saznanje

o nekim negativnim stvarima.

Prvo se u Lidlu počela prodavati jeftinija piletina i narod je masovno

kupovao pa je dolazilo i skoro do tuća a onda se saznalo da je kvalitet

piletine upitan.

Nezadovoljstvo kupaca svakim danom postaje sve izraženije a posebno je

kupce iritiralo zbog čega na kasama jako brzo kucaju artikle koje su kupili.

One to brzo provlače a kupci moraju još brže to da kupe.

Ljude to ljuiti jer su se počeli osjećati kao na trkama a ne da su došli da

kupe neophodne namirnice za domaćinstvo.