Primijetili su dvije cijevi koje su virile iz zemlje a onda su pronašli i ovo?

Kad god se pronađenneka građevina posebno ona kojoj se ne zna porijeklo pokreće

se lavina mistrioznih teorija.

U drugom svjetskom ratu u kome je učestvovao cijeli svijet izgrađeni su mnogobrojni

objekti, bunkeri i skloništa i za mnoge se ni ne zna.

Neki od tih objekata su pravi pdzemni gradovi poput onoig koji je izgrađen u Bosni

i Hercegovini blizu Mrkonjić Grada.

Ova današnja priča dolazi iz Njemačke gdje je dvoje planinara u sred šume našlo dvije

cijevi koje su virile iz zemlje.

Kada su prišli bliže cijevima ličilo je da se radi o dimnjacima.

Malo su istraživali okolo i uspjeli su pronaći i jedna mala vrata.

Utvorili su i unutra su se šokirali.

Radilo se o malom gradu.