Prosjaka je uvela u svoj dom i nahranila ga. Nekoliko godina poslije doživjela iznenađenje….

Imućni kineski poduzetnik He Rongfeng kome je trideset osam godina uspio je da

pronađe ženu na koju nije prestajao misliti.

Pronašao ju je i pokucao na njena vrata sa čekom od stotinu trideset hiljada eura,

Nekada nije imao ništa i bio je sirotinja a za život je zarađivao proseći.

U to vrijeme je naišla Dai Ksingfen koja se sažalila na njega i uvela ga je u svoj dom

sa još dvojicom prosjaka nahranila ih je dala da se okupaju a njene riječi nikad

nike zabpravio.

Ujutro je dala novac za karte i poželjela im je sfetan put.

Tu noć žćena im je rekla da nije nikakva sramota biti siromašan i naglasila kako

treba težiti ka tome da budemo dobre osobe.

Kada se poduzetnik pojavio na vratima žena je bila ganuta činjenicom da se sjeća.

Odbuila je ček govoreći kako mu nije pomogla tada da joj se to nekad isplati.

Pihvatila je samo plaketu na kojoj je pisalo:

” Moja je zahvalnost teška poput planine”