Putovao je 2500 kilometara da djevojku iznenadi u kopstimu mede. Vidio je u zagrljaju drugom i svijet mu se srušio…

Momak je putovao dvije hiljade i pet stotina kilometara kako bi svoju djevojku

iznenadio u kostimu medvjeda.

namjeravao ju je iznendaiti za rođendan a kako se čini iznenadio je samo sebe.

Nakon što je stigao vidio je svoju djevojku u z7agrljaju drzugog i skinuo je

glavu medvjeda kostima.

Brzo se djevojka snašla i potrčala je ka njemu i nastojala ga je zagrliti.

Razočaran je odbijao sve to stavio je glavu msake medvjeda na gflavbu kako bi sakrio suze

i okrenuo se i otišao.