Ruke vam se tresu ( drhte ) jako a to govori o vašem zdravlju ovo?

Danas kada se malo pažljivije pogledaju drugi šprimijetno je da se ruke tresu.

Normalna je pojava da se šake tresu blago . a dešava se u svim strukama, a zove se

fiziološki tremor.

Kada se ruke blago tresu to su neke normalne vibracije a znaju se pogoršati.

Najčešće se to dešava nakon konzumiranja više kafe ili ukoliko se duže vremena

bude izloženo stresu.

Ruke znaju da drhte i nakon uzimanja nekih vrsta lijekova.

Drhtanje ruku je najčešće povezano sa esencijalnim tremorom koji se javlja poslije

četrdesetih i pedesezih godina života.

Ukoliko se dešava da se ruke tresu u stanju mirovanja ili ako primijhetite

da imate problem sa ravnotežom i kordinacijom najbolje bi bilo da se javite

doktoru radi pregleda i pretraga.