Samo dvije stvari djeca nasljeđuju od oca, Ni usnu vam nebi naumpalo…

Djeca mnogo šta nasljeđuju od svojih roditelja i ne postoji način da

se to izbjegne.

Djeca od oca nasljeđuju dvije stvari.

Genetičarka Dana Breset pojašnjava kako djeca čiji su očevi stariji od

četrdeset pet godina kada su ona rođena imaju veliku vjerovatnost da će u nekom

dobu imati problem sa učenjem kao i povećanu sklonost i depresiju .

Pol djeteta

Ukoliko je otac razočaran što nema dječaka ili djevojčicu to je njegova zasluga.

Muškarci su jedini odgovorni za određivanje biološkog pola djeteta.

Visina

Fizički izgled zavisi više od gena oca nego majke a dokaz je preko sedam stotina

genetskih varijacija.