Skrivalica koja je hit na internetu. Pronađete li skrivenu mačku za manje od osam sekundi nadprosječno ste inteligentni…

Onaj ko je napravio ovu skrivalicu odlučio je da macu stavi tamo gdje teško

da će vam i naumpasti da gledate.

Ako dijelite životni prostor sa kućnim ljubimcem ove vrstemogli bi da predpostavite

koje će ona mjesto odabrati kako bi se sakrila od ljudi.

Pogledajte dobro sliku i nađite je u zadatom vremenu:

Mnogi su se odvažili da otraže skrivenu mačku u seoskoj idili i dobro

su se namučili.

Gledalo se na drveće, na krovove ali tamo je nema jer je mačka otišla

na neko drugo mjesto.

Neki su uspjeli da je vide u zadatom vremenu.

Ukoliko niste sigurni rješenje je u nastavku: