Svi zainteresovani dobijaju 80.000 eura ako se presele na OVAJ otok! “Kvaka” ne postoji!

Irska je pokrenula projekt pod nazivom “Our Living Islands” s ciljem povećanja broja stanovnika udaljenih zajednica i otoka. U okviru ovog projekta pojedincima koji pokazuju interes preseliti se na neki od ovih udaljenih otoka nudi se iznos od ukupno 80.000 eura kao poticaj za to.

Irska vlada identificirala je ukupno 23 otoka, od kojih su svi odvojeni od kopna bez ikakvih mostova. Zanimljivo je da je vlada ponudila plaćanje pojedincima za boravak na ovim otocima.

Iznos od 80.000 € koji se daje kao potpora mora se koristiti isključivo u svrhu popravka zgrada koje se nalaze na zemljištu. Opseg popravaka uključuje radove na izolaciji, strukturalna poboljšanja i renoviranja.

Od 1. srpnja kreće akcija, a da bi se u njoj kvalificirali, zainteresirani moraju steći i zadržati vlasništvo nad nekretninom na bilo kojem od otoka. Predmetna nekretnina mora biti izgrađena prije 1993. godine i mora ostati nenaseljena najmanje dvije godine.