Test ličnosti kojeg čak i nauka priznaje – Odaberite jedno od lica koje vas najviše plaši, i pročitajte šta to govori o vama!

Danas ćemo vam govoriti o jednom testu ličnosti kojeg je osmislio poznati mađarski psihijatar Leopold Szondi u 1935. godini.

Cijeli test se temelji na sveobuhvatnom stajalištu kako su karakteri koji nam smetaju kod drugih osoba upravo ti koji su nam uzrokovali najveću averziju prema samome sebi, što mi to potiskujemo.

Prije nego što počnete da rješavate test potrebno je da budete upoznati sa dva glavna termina o kojima se ovaj test bazira.