Tri decenije se pretvarala da je slijepa. Kada je otkrivena i rekla razlog mnogi su bili ljuti…

Pedeset sedmogodišnja Karmen Himenez iz Španije je skoro trideset godina sve

varala da je slijepa a priznala je da je to što su je ljudi na ulici nervirali.

Njoj je smetalo kada izađe iz kuće što se mora svima javiti a kako je bila simpatična

mnogi su je zaustavljali kako bi pričali sa njom.

Ona je smislila način da se toga riješi pa je izmislila sljepilo.

Izmislila je da je povrijedila glavu a posljedica toga je sljepilo.

Sedmicama je u kući uvježbavala pokrete slijepih osoba oponašajuči ih .

Ta njena prevara je trajala punih dvadeset devet godina a na tu njenu igru je

nasjeo i njen suprug.

Znimljivo je da ju nije u laži otkrio njen suprug već pas kojeg su angažovali

kako bi je vodio i pratio.

Stalno je lajao u njenom prisustvu pa je suprug zvao kinologa koji mu je rekao da

pas vjerovatno zna nešto što drugi ne znaju.

Tada sekluipko počelo odmotavati.

Najteže joj je što se razvodi a moratz će odgovarati i na sudu jer je dvadeset

devet godina primala finansijsku pomoć.