Udala se za svekra radi njegove penzije. Poslije nekog vremena desilo se nešto odvratno…

Na društvenim mrežama sve je više ispovijesti pogotovo žena.

Ova je ispovijest žene koja je ostala bez supruga a koju je nakon nekog vremena

zaprosio svekar.

Ona je u početku to odbijala ali je kasnije prihvatila.

Ona je nakon smrti supruga ostala sa četvero muške djece i bilo joj je jako teško.

Bilo je teško podizati djecu bez ičije pomoći a četiri godine po smrti supruga preminula

je i njena svekrva a ostao je svekar.

Godinu poslije smrti supruge svekar je ponudio da se uda za njega objašnjavajući to

da će za nju i djecu to biti dobro.

On ima dobru penziju i tako bi se riješila sigurna budućnost i njoj i djeci.

Mjesec je razmišljala o tome pa je na kraju i pristala.

Sve je to funcionisalo jedno vrijeme kao čist odnos svekar snaha i onda se

dešava da se pređe ta granica.

Vjenčani jesu bili ali nisu ulazili u bilo kakve odnose do tada.