Ukoliko mačka kihne prema vama ima strahovito značenje…

Kao kod mnogo toga postoje pozitivna i negativna vjerovanja vezana za životinje.

OPno što je zajedničko jeste da je mnogo videa kao duhovno biće i da se po njihovom

ponašanju otkriti mnogo o svijetu.

Po vjerovanjima ukoliko mačka prede sa glavom okrenutom ka vama to je znak da

očekujete financijsku dobit.

Kada mačka njeguje svoje krzno znak je da vam u dom dolaze gosti.

Brzo pripremite sve potrebštine kako bi goste dočekali na najbolji način.

Poznato je da mačke posjeduju jedinstvenu energiju koja im omogućuje da kod

drugih primijete bolest kod drugih.

Još od Egipta mačke imaju posebno mjesto u društvu.

Po jednom, popularnom vjerovanju kada mačka uđe u vaš dom i odbija da izađe može značiti

da se približava opasnost a ona je tu da vas zaštiti.