Većina da pogrešan odgovor. Koliko novca ima na slici? Nije 360 eura…

Mnogo je onih koji žele testirati svoje vještine i sposobnosti i to ponekad

bzde zabavno ali ponekad i intrigantno.

Gotovo kada se na prvu učini da je to lagan zadatak i jednostavan test a

kasnije shvatite da je to mnogo veći problem.

“Duck Challenge” postavlja izazove koji vas primoravaju da slkiku gledate više puta

kako bi shvatili što se događa na slici.

Danas donosimo jedan naizgled lagan i jednostavan zadatak koji je mnoge namučio.

Potrebno je dobro pogledati što se nalazi na slici i na temelju zapažanja reći

koliko novca ima na slici?

Već smo rekli da nije riječ o tri stotine šezdeset eura.

Da li ste uspjeli dati dati odgovor na pitanje?

Na slici se nalazi šest stotina dvadeset eura.