Vratio se sa rada u Njuemačkoj i zatekao suprugu trudnu…

Vratio se Cigo iz Njemačke i zatekne svoju ženu trudnu.

Ženooo, kako si ti trudna kada ja nisqam bio tu?

A žena odgovori na to njemu:

Kada si otišao odni si i šećer, odnio si džćem, pa se pitam čime ću ja

počastim kuma kada dođe?