Žena je bičevana radi odnosa prije braka. Pojavio se snimak kažnjavanja…

U Indoneziji a i u većini muslimanskih zemalja prektikluje se kažnjavanje žena

koje imaju intimne odnose prije stupanja ui brak.

U neki zajednicama moguće su stigmatizacije i društvena osuda dok one zakonske kazne

zavise od propisa religije.

Na društvenim mrežama se pojavio jedan video snimak na kome se vidi nesretrna žena koja

je kao kaznu za stupanje u intimne odnose prije braka dobila stotinu udaraca bičem.

Žena je sjedila mirno dok ju je bičevao jedan muškarac a drugi su je držali.

Ovo bičevanje je javno.

U neki m se zemljama kazne za odnose prije braka samo društvene sdok one zakonske

ne postoje.

Zakonske mogu uključivati novčane ali i druge oblike disciplinovanja.