Žene su bijesne na nju. Suprugu daje sve što zaželi i uvijek je tu za akciju a najviše voli…

Žene su bile prilično ljute na to kako jedna žena može sebi dopzvoliti na

oavakv javni istup.

Žena je samo napisala kako svog supruga jako voli i da voli da mu bude sve, najbolja,

sluškinja, kraljica i…

Ona voli kada joj je suprug sretan i svakog dana se fokusira na njega i nastoji da

mu bude dobro.

Suprugu je uvijek na raspolaganju da ga zadovolji i sa njim je usvijek spremna na

razne akcije.

Takva njenaizjava je zasmetala mnogim žđenama pa su se pitale da li ona ima djecu i kakav

primjer im daje a i drugim mladfim ženama.Ona najviše voli da svom suprugu kuha.